فریاد خوزستان

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته --------- رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد

مناسبت – بهمن ماه خاطره انگیز سال ۱۳۵۷ با من در اهواز
نویسنده : س-ع وکیل زاده - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
 

روز نوزده بهمن حسابی شیرینی و میوه در بیمارستان توزیع شد. همه پرستارها، دکترها و کارکنان بیمارستان لپشان گل انداخته بود. خوشحال بودند. احساس نزدیک بودن پیروزی و بوی بهار فضای بیمارستان را آکنده بود. 
 
سخن هفته – مقصر هجوم شدید ریز گردها به خوزستان کیست ؟
نویسنده : س-ع وکیل زاده - ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
 

در روزهای گذشته بارها دیده ایم که بحث نارضایتی مردم خوزستان از وضعیت هجوم گرد و غبار بی سابقه در شهرهای عمده استان آنها، تبدیل به دستمایه سیاست بازان شده است. برخی که میخواهند از این نمد خاک آلود برای خود کلاهی بدوزند، مرتب انگشت اتهام را به سوی دولت حسن روحانی نشانه می روند. اما دولت روحانی چه می تواند بکند و آیا این دولت مقصر وضعیت موجود است؟


 
 
بازگشت دوباره به اهواز مشهورترین شهر این روزهای دنیا
نویسنده : س-ع وکیل زاده - ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳
 

دلم خوش شده بود که عاقبت نمردم و دیدم روزی را که اهواز در صدر اخبار جهان قرار گرفته است و عکسهای نقاط مختلف  آن،  عکس یک اغلب خبرگزاریهای معتبر دنیا می باشد.