فریاد خوزستان

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته --------- رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد

یک سوال – برای مقابله با مسمومیت تنفسی پس از باران در اهواز چه طرحی دارید؟
نویسنده : س-ع وکیل زاده - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
 

سازمانهای جهانی  همزمان با اعلام اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان از نظر هوا، بر اساس داده های ماهواره ای، از وجود یک توده ناشناخته هوای آلوده  ساکن در بالای شهر اهواز حکایت می کنند که منشاء آن مشخص نیست.


 
 
در آینه - تصاویر آشغالهای پراکنده در سطح شهر اهواز آزارمان می دهد
نویسنده : س-ع وکیل زاده - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
 

متاسفانه چنین صحنه های زشتی در شهر اهواز بسیار دیده می شود. هر روز آنها را می بینیم ولی هرگز چشمان ما به آنها عادت نمی کند. انتشار این عکسها توسط برخی سایتها و رسانه های استان اقدام پسندیده ای بود که به یادمان آورد چقدر شهر ما هنوز نیاز به کار دارد.