فریاد خوزستان

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته --------- رساتر گر شود این ناله ها فریاد میگردد

در آینه - تصاویر آشغالهای پراکنده در سطح شهر اهواز آزارمان می دهد
نویسنده : س-ع وکیل زاده - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
 

متاسفانه چنین صحنه های زشتی در شهر اهواز بسیار دیده می شود. هر روز آنها را می بینیم ولی هرگز چشمان ما به آنها عادت نمی کند. انتشار این عکسها توسط برخی سایتها و رسانه های استان اقدام پسندیده ای بود که به یادمان آورد چقدر شهر ما هنوز نیاز به کار دارد.


چند هفته قبل تصاویری از سطح شهر اهواز در رسانه های استان منتشر شد که به خوبی آشغالهای پراکنده در گوشه و کنار شهر زا به رخمان کشید. انتشار این عکسها توسط برخی سایتها و رسانه های استان اقدام پسندیده ای بود که به یادمان آورد چقدر شهر ما هنوز نیاز به کار دارد.

تا وقتی نتوانیم برای این مشکل زشت و زننده راه حلی پیدا بکنیم، نمی توانیم ادعا کنیم که شهرمان را دوست داریم و عاشق آن هستیم. البته شهرداری و نهادهای دولتی در این مورد مسئولیت دارند و لابد وظایفشان را به خوبی انجام نمی دهند که این صحنه های وحقیحانه هر روز بیشتر و بیشتر گسترش می یابند. اما واقعیت این است که تمیز نگه داشتن شهر و محله در درجه اول وظیفه شخصی تک تک ما می باشد.