سخن هفته : در انجمن شهر اهواز چه میگذرد ؟

 

 

     اکنون ماههاست که سایه سنگین اختلاف بین شورای شهر اهواز و فرمانداری آن شهر به عنوان نماینده وزارت کشور بر ای انتخاب شهردار، همه فعالیتهای عمرانی شهری را در مرکز استان خوزستان تحت الشعاع خود قرار داده است .  در هفته جاری شاهد بودیم این اختلاف به اوج خود رسید تا آنجا که باخبر شدیم ۵ نفر از اعضای اصلی این شورا از جمله آقایان حسن زاده و ممبینی توسط فرمانداری اهواز عضویتشان در شورای شهر تعلیق شده است . یک روز پیش از آن نیز شایعه دستگیری حسن زاده رئیس این شورا به دستور شورای تامین استان به گوشها رسید.

     با آنکه در گذشته استیضاح و برکناری محمد رضا شمسائی شهردار اسبق توسط شورای شهر اهواز چندان اقدام مصلحت اندیشانه ای به نظر نمی آمد و با توجه به اینکه در ۳ سال گذشته شورای شهر اهواز ۳ شهردار این شهر را برکنار نموده است . اما بازهم چنین اقدامی از سوی فرمانداری اهواز که نماینده وزارت کشور در آن شهر محسوب میشود بسیار اقدام ناصوابی به نظر میرسد .تجربه نشان داده است که اینگونه برخورد ها در سطح منطقه با آثار زیانباری همراه خواهد بود .

     دولت دهم از روز اول بعد از رای گیری سال گذشته نشان داده است که به این سیاست حذف هم در سطح کلان کشور و هم در سطح خرد در همه ابعاد علاقه فراوانی دارد و حاضر به تحمل هیچ مخالفت که نه ، بلکه هیچ ابراز عقیده غیری نیست . به ظاهر تنها کسانی که از این قائده دولت دهم مستثنی هستند مدیریت موسسه کیهان و چند مداح شناخته شده پایتخت میباشندکه مجازند به دلایلی نامعلوم فقط از یک مهره دولتی خاص انتقاد کنند . 

    اجرای سیاست حذف فیزیکی بدون شک در اجتماع اثرات نامطلوبی باقی میگذارد . افرادی که برای یک شورای محلی یا منطقه ای با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند در واقع رای دهندگان خود را نمایندگی میکنند . برکناری این افراد از تصدی نمایندگی فقط توسط همان رای دهندگان در دور قانونی بعدی ممکن است . کنار گذاشتن یک نماینده یعنی در واقع کنار گذاردن تمامی رای دهندگان به او و این یعنی ایجاد اخلال در بدنه جامعه .  عجیب است که دولت از یک سو با تمدید دوره شوراهای کشور برای ۲ سال دیگر موافق است و از سوی دیگر این شوراها ی موجود را برنمیتا بد و هر روز از نقاط مختلف کشور خبر درگیری های کوچک و بزرگ بین وزارت کشور و شوراهای اسلامی شنیده میشود .

    استان خوزستان به مرکزیت شهرستان اهواز هم از این نظر که حاوی بخش اصلی درآمد زای کشور است و هم از این نظر که در صورت حمله خارجی خط مقدم محسوب خواهد شد ، در این شرایط ناپایدار سیاست و اقتصاد جهانی که  پیش آمد هر اتفاقی در آن ممکن است ، به نظم و یکپارچگی بسیار زیادی حتی بیش از تهران نیاز دارد . خوزستان و شهر اهواز دروازه های اصلی کشور ما محسوب میشوند . آنها را باید محکم نگه داریم .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید