درسی از تاریخ : نهضت سلفی

     سلفی فرقه ای است که در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن نوزدهم با اهداف میلیتاریستی و جهاد گرانه با تکیه بر  " پیوریتانیست  " یعنی نص صریح قرآن و سنت پیامبر ( ص) توسط فرقه های وهابی در شبه جزیره عربستان علیه شیعیان و سایر فرقه های اسلامی (به گفته آنها )  بدعت گرا بوجود آمد . اینها مشکلاتی را برای امپراطوری عثمانی و ایران ایجاد کردند و به بهانه وجود نا امنی توسط آنها بود که نیروهای بریتانیا مستقیم وارد منطقه خلیج فارس شدند تا بتوانند به راحتی از منافع خود در شبه قاره هند در برابر روسیه و عثمانی و حتی فرانسه حفاظت کنند . 

     بعد از برقراری دولت عربستان سعودی در ۱۹۲۶ و به دنبال کشف نفت در منطقه خلیج فارس سلفیست به صورت یک جریان آرام مذهبی در آمد . 

    پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تلاش برای صدور ارزشهای شیعی از سوی انقلابیون ایران از یک سو و از سوی دیگر اشغال افغانستان بوسیله نیروهای کمونیست مجددا حرکتهای جهاد گرانه سلفی از سوی عربستان سعودی احیا و حمایت شد . 

    اینبار اینها در ۲ جبهه یعنی شوروی و شیعه میجنگیدند . این مبارزه با حمایت مادی و معنوی عربستان ، امارات و پاکستان انجام میگیرفت .

   نقل از نشریه نامه - ویژه نامه خاورمیانه بزرگ ( آذرماه ۱۳۸۴ )

/ 0 نظر / 51 بازدید