قابل توجه : استانداری تکذیب کرد !

به اتفاق آراء شورای حل اختلاف استان ،تصویب شد : سلب عضویت 5 نفر از اعضاء شورای شهر اهواز
مدیر مسئول محترم روزنامه جام جم 
سلام علیکم 
پیرو درج مطلب انحلال و بر کناری؛ چالش جدید شورای شهر در صفحات 1 و 17آن روزنامه درشماره 2936 مورخ 14/6/89 جوابیه ذیل به حضورتان ارسال می گردد . مقتضیست دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات جوابیه ذیل در همان صفحه (صفحه اول)و با روتیتر و تیتر مورد نظر چاپ شود: 
به اتفاق آراء شورای حل اختلاف استان ،تصویب شد : 
سلب عضویت 5 نفر از اعضاء شورای شهر اهواز

تخلفات 5 نفر از اعضاء شورای اسلامی دوره سوم شهر اهواز در تاریخ 8/6/89 در جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مطرح و به اتفاق آراء تصمیم گیری و رای صادره به افراد مذکور ابلاغ شد. لذا بر خلاف ادعای نگارنده ، برکناری و سلب عضویت برخی از اعضای شورای شهر اهواز فقط با رای استاندار محترم خوزستان نبوده بلکه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان بر اساس وظایف قانونی خود به اتفاق آراء رای فوق را صادر نمود که رای فوق بدوی بوده و چنانچه اعضای سلب عضویت شده نسبت به این رای اعتراضی داشته باشند در شورای مرکزی حل اختلاف مرکز قابل بررسی است . 
همچنین با استناد به ماده 79 اصلاحی قانون شوراها مورخ 6/8/82 و 27/8/86 به منظور رسیدگی به انحراف احتمالی شوراها از وظایف قانونی دو جایگاه یکی بنام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات ( هیات مرکزی در کشور) و دیگری هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات دراستانها ( شورای حل اختلاف استان )تعیین شده اند که شورای حل اختلاف استان به ریاست استاندار ، عضویت رئیس کل دادگستری ، یکنفر از اعضاء شورای استان به انتخاب شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی بوده که بر اساس قانون، بررسی تخلف اعضاء شوراها توسط شورای حل اختلاف استان انجام می شود . 
در خصوص موضوع سلب عضویت 5 نفر از اعضای شورای شهر اهواز باید گفت در روند بررسی تخلفات این افراد (که با مستندات و مدارک نیز ارائه شده ) و در زمان تصمیم هیات یا انشاء رای هیات ، استاندار فقط دارای یک رای بوده و لذا مطلب آن روزنامه که سلب عضویت یا بر کناری اعضاء شورا را تنها به رای شخص استاندار محترم خوزستان نسبت داده است، تکذیب و رد می شود. 
گفتنی است در صورت تایید نهایی رای ، جزئیات و دلایل سلب عضویت توسط دبیرخانه شورای حل اختلاف استان قابل اعلام است . 
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان

/ 1 نظر / 38 بازدید
اشنا

با پیشکسوت مطبوعات جنوب بروز هستیم